Våra utomhus-tjänster

Nyfiken?

Facilitering
& föreläsning

Vi faciliterar och leder utomhuskonferensen med trygg och erfaren hand mot det syfte och mål som vi kommit överens om. Grupp- och individutveckling är en viktig del i programmet, liksom att ta tillsammans skapa konkreta aktivitetsplaner för att implementera och genomföra det vi kommit fram till under utomhuskonferensen.  Vi hjälper er att nå framgång genom att ta fram gruppens potential och förmågor.
Som en del av dagen håller Yamina en aktiv föreläsning med ämnen som prestation, flow, ledarskap, beteenden, digitalisering, framtid, hur man sätter mål. Föreläsningen skapar psykologisk trygghet så att varje individ kan bidra utvecklas optimalt. Föreläsningarna underbyggs med vetenskaplig forskning .
Ingen lämnar våra utekonferenser utan att må och prestera bättre!

Skräddarsydd
utekonferens

Vi skräddarsyr alltid utomhuskonferensen utifrån de unika möjligheter och behov som din organisation har. Du kan tryggt lämna över planering och projektledning inför, under och efter konferensen. Ni har alltid tillgång till vårt digitala projektverktyg där projektet växer fram utifrån en djup analys av era behov.
Genom att vi processleder och faciliterar på plats och säkerställer därmed att vi levererar det vi kommit överens om.  Parallellt observerar, deltar och bidrar du som ledare till gruppen.
På så sätt når vi syfte och mål! 

 

 

 

Mötesdesign
& projektledning

Men en tydlig struktur projektleder och planerar vi konferenser, event, personalresor, kick-offer, möten och workshops utomhus med naturen som mötesrum.
Genom våra digitala verktyg har du som uppdragsgivare alltid tillgång till processen och kan medskapa i realtid.
Mötet designas utifrån healthy mind platter för att optimera varje deltagares kapacitet och välmående.
Med lyhördhet, kreativitet och struktur skapar vi en agenda och ett upplägg där minsta detalj bidrar till helhetsupplevelsen. Alltid med utgångspunkt i syftet med konferensen.
Så får vi hållbara resultat och maximal effekt!

 

GEOGRAFISK TÄCKNING dagsuppdrag

Mälardalen, Södermanland, Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Täby, Nacka, Lidingö, Solna, Nykvarn, Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna, Västerås, Enköping, Nyköping, Flen, Katrineholm, Huddinge, Upplands Väsby m.fl.

GEOGRAFISK TÄCKNING flerdagarsuppdrag

Hela Sverige

Ett möte UTöver det vanliga

Upplevelser, Gemenskap & Resultat

”Ni har varit superproffsiga att jobba med. Från första samtalet med energi och inspiration och inte något är omöjligt.
Ni hittar lösningar och det finns en röd tråd genom allting.”

Ann Ericsson

Communication Manager, Skanska IT

Vårt arbetssätt

Vi hittar balansen mellan fokuserat, energifyllt arbete och reflektion, skratt och allvar, rörelse och lugn, tänka själv och tillsammans. Alltid med naturen som hela - eller en del av mötesrummet.
Det gör alla mer engagerade, inlärningsförmåga och fokus ökar, vi blir mer fokuserade och bättre på att fatta beslut. Resultatet blir effektfulla utomhuskonferenser och event som fokuserar på det som är viktigt och tar tillvara varje deltagares förmåga.  Alltid med verksamhetens mål i fokus. 
Vi kallar det möten UTöver det vanliga!

Fantastiskt genomförande, där vi stärktes som grupp genom storytelling, övningar och gemensamma aktiviteter i en härlig miljö.
Lars Guttorp

CEO & Management consultant, Arkatay Consulting AB